Εσείς θα αφήσετε τα χρήματά σας να... πετάξουν; Κάντε άμεσα συντήρηση στον καυστήρα και στο κλιματιστικό σας και εξοικονομήστε έως και 30% από την κατανάλωση ενέργειας!

Δείτε μερικές χρήσιμες οδηγίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης

Για άμεση συντήρηση του καυστήρα καλέστε: 693-2845-410|info@philadelphia-energy.gr

Air Conditioner

>Air Conditioner
Air Conditioner 2017-12-09T13:13:21+00:00

Why to use air conditioner

Air conditioning enables you to create the perfect environment for you, with the right temperature and pleasant humidity levels. Modern air conditioners produce clean, healthy fresh air, dehumidify the atmosphere and prevent the appearance of mold. And all this without winds and noises. In short, the air conditioning makes you feel better, be more energetic and fit.

And that has great consequences, because the better someone feels, the more creative and productive it is. Who does not like to come to a store, café, restaurant or hotel that has air conditioning and especially in the summer?

The Ideal room temperature

As for the ideal temperature of an air conditioner, opinions differ, while officially clear allowable limits do not exist. Many say they need to be set at 25 – 26 degrees, some doctors say about 22 degrees, while others just advise to keep up with a reasonable difference from the outside temperature. If the temperature is around 40 degrees Celsius, it is good to set the air conditioner to 26-28 instead of 20 because the transition from a very hot to a very cold climate is not so pleasant for the body and also not so healthy.

Impact of poor maintenance of the air conditioner

The effects of a poorly maintained air conditioner on health are not so pleasant especially for vulnerable groups, such as chronic sick, elderly. Diseases that may harm the lungs due to poor maintenance of air conditioners are extrinsic allergic hives or bronchitis, manifested by intense cough and shortness of breath, treated with oxygen and cortisone, and the patient usually needs to be taken to the hospital. Patients suffering from bronchial asthma or chronic bronchitis may experience an exacerbation of the disease if exposed to poorly maintained air conditioners, while it is noted that inhalation of very cold air may cause asthmatic seizure or even those predisposed to bronchitis hyperreactivity.

Maintenance of the air conditioner

Maintenance of air conditioners is done once a year. It costs 30 to 45 euros and is necessary to maintain the cooling and heating power. It is recommended that it be done before the summer, at the end of spring.

So why should we do the maintenance? So not to be spoiled is not just the reason to do maintenance on our air conditioners. There are other reasons that are also important, such as our health. In maintenance we technicians use a special antibacterial chemical fluid that kills fungi, bacteria, microorganisms, and is also against mold.

We should be very careful especially if we smoke in the house and much more if there are young children, there are serious risks of contamination, so you understand that the issue is as serious as it may seem.

So It is very important that we properly choose the technician who will maintain our air conditioner and ask him what kind of chemical will use to clean our air conditioner not to charge us 30-45 euros and clean it with azac or some shampoo . i tell you this because some tecnitian do this, they get some cheap cleaners from the supermarket and then the air conditioner its not being cleaned properly.

Therefire the maintenance includes:

  • With special manometers, we do the check of liquids that are important for the proper operation of the air conditioner, any shortage or surplus creates multiple problems.
  • Disinfecting the internal elements of the air conditioner with a special disinfectant to avoid bacteria and fungi, which is a health hazard for everyone.
  • Cleaning and disinfecting the external side of the machine and controlling the compressor.